Wpływ maszyny CNC na przyspieszenie produkcji

Na pozór odpowiedź na to pytanie wydaje się jednoznaczna ale warto przeanalizować aspekt długości produkowanych serii i złożoności naszego produktu. Oczywiście wszędzie tam gdzie produkcja będzie masowa i serie będą bardzo długie, to czas pisania programu będzie znikomy w porównaniu z czasem produkcji wielkoseryjnej. Jednak wszędzie tam gdzie serie będą bardzo krótkie, to czas napisania odpowiedniego programu będzie często dłuższy niż produkcja zamówionych detali. Inną sprawą jest oczywiście złożoność naszego detalu i często zysk z możliwości wykonania go przy jednym zamocowaniu lu przynajmniej na jednej maszynie (np z przechwytem).

Automaty tokarskie CNC
Do produkcji średnio i wielkoseryjnej służą automaty tokarskie wyposażone w magazyno-podajniki pręta. Materiał jest składowany w magazynie umiejscowionym za wrzecionem i podawany automatycznie poprzez wrzeciono do przestrzeni obróbczej. Przy sterowaniu tylko w osiach X i Z maszyna cnc umożliwia toczenie prostych detali o kształcie brył obrotowych. W takim układzie możliwe jest toczenie wzdłużne wewnątrz i z zewnątrz detalu, poprzeczne, wiercenie współosiowych otworów oraz nacinanie gwintów. Aby umożliwić kompleksową obróbkę detalu, automaty tokarskie zaczęto wyposażać w dodatkowe osie sterowane numerycznie oraz w głowice rewolwerowe z narzędziami. Jednak dopiero zastosowanie napędzanych narzędzi w głowicach rewolwerowych i kasetach oraz sterowania dla osi C (oś wrzeciona głównego) w połączeniu z zastosowaniem osi Y i przeciwwrzecionem, umożliwiło wykonywanie kompletnych wyrobów na jednej maszynie. Przeciwwrzeciono to inaczej mówiąc wrzeciono przechwytujące, które chwyta detal tuż przed odcięciem go od pręta i przejmuje go w celu dalszej obróbki z drugiej strony – z tej, z której był trzymany wcześniej przez wrzeciono główne. Taka kinematyka maszyny umożliwia frezowanie płaszczyzn, rowków, wielowypustów, wiercenie otworów prostopadłych do osi wrzeciona, otworów niewspółosiowych z czoła przedmiotu obrabianego itp.